Δωρεάν έξοδα αποστολής για παραγγελίες άνω των 50€

Όροι Χρήσης

O ιστότοπος www.sporosmeals.com αποτελεί ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή/και «ιστότοπος» ή/και «ιστοσελίδα») που διατηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «Sporos Meals I.K.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Sporos MEALS», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαντζέρη αρ. 6, με Α.Φ.Μ. 802163277, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, με αριθμό ΓΕΜΗ: xxxx, ως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής η «Εταιρεία»).

Παρακαλούνται θερμά οι επισκέπτες της ιστοσελίδας να διαβάζουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sporosmeals.com και συνιστούν συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη του (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή/και «επισκέπτης/χρήστης») και της διαχειρίστριας της ιστοσελίδας. Η αποδοχή τους λογίζεται γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/ χρήστη στην ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του/ της σ’ αυτή, ειδοποιώντας, εφόσον το επιθυμεί, σχετικά την διαχειρίστρια.

Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να αναστέλλει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή οποιασδήποτε παρεχόμενης υπηρεσίας ή του συνόλου του ιστοτόπου. Υπάρχει περίπτωση να τροποποιήσουμε ανά πάσα χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας τους παρόντες Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική για τα cookies καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στον ιστότοπο. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ενότητα των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου, προκειμένου να ενημερώνεστε για όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.

Αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, αποτελούν η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική cookies, τις οποίες σας παρακαλούμε να διαβάσετε.

Κανόνες Χρήσης του Ιστοτόπου

Η πλοήγηση στον ιστότοπο γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies αυτού, την εθνική και υπερεθνική νομοθεσία.
Κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά, απαγορευμένης ρητά της υιοθέτησης πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Νetiquette).

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.

Ρητά απαγορεύεται:

 1. Η με οποιαδήποτε τρόπο δημοσίευση ή αποστολή με προσωπικό μήνυμα πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, με περιεχόμενο παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις.
 2. Η με οποιοδήποτε τρόπο αποστολή πληροφορίων, οπτικοακουστικού υλικού, κειμένου, συνδέσμου σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείου αναγνωρίσιμου/εκτελέσιμου από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, που εμπεριέχουν οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου ακόμη και η προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο.
 3. H χρήση οποιουδήποτε ρομπότ, spider, εφαρμογής έρευνας ή ανάκτησης ιστοσελίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής για αντιγραφή, ανάκτηση, αρχειοθέτηση ή indexing για οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου που απαιτεί έλεγχο ταυτότητας ή είναι απενεργοποιημένο.

Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τον Ιστότοπο (web harvesting).

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία μας, συμμορφούμενη με την εφαρμοστέα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, δια μέσω της ιστοσελίδας μας.

Επεξεργαζόμαστε εκείνα τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία και αναλογικά, προς το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς, μέσω του ιστοτόπου μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ως άνω αναφερόμενες πολιτικές της Εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία λαμβάνει χώρα, μέσω της ιστοσελίδας μας και αποκλειστικά στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς.

Αλλεργιογόνα

Η Εταιρεία μας, έχοντας ως βασική προτεραιότητα της, τη διάθεση ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, δεσμεύεται στην ενημέρωση των πελατών της για τα συστατικά τροφίμων που μπορούν να προκαλέσουν τροφική αλλεργία ή τροφική δυσανεξία και περιέχονται στα προϊόντα της. Οι αντίστοιχες πληροφορίες, αναγράφονται και στην ετικέτα (επισήμανση) των συσκευασμένων προϊόντων.

Ειδικότερα, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας (εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – Ε.Φ.Ε.Τ.) αναγνωρίζονται ως συστατικά τροφίμων τα οποία μπορούν να προκαλέσουν τροφική αλλεργία ή τροφική δυσανεξία τα ακόλουθα:

 • Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (π.χ. σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, κτλ.) και προϊόντα που έχουν ως βάση τα σιτηρά αυτά
 • Καρκινοειδή (πχ. καβούρια, καραβίδες, γαρίδες, κτλ.) και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.
 • Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά
 • Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια
 • Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.
 • Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια.
 • Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης).
 • Καρποί με κέλυφος (πχ. αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, καρύδια κάσιους, καρύδια πεκάν, κλπ.) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω.
 • Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.
 • Σινάπι και προϊόντα με βάση το σινάπι (πχ. μουστάρδα).
 • Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.
 • Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/Kg ή 10 mg/Lt εκπεφρασμένα ως SO2.
 • Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο (πχ. φάβα).
 • Μαλάκια (π.χ. χταπόδι, καλαμάρι, σουπιά, κτλ.) και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.

Σας παρακαλούμε, όπως επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές σημάνσεις των αλλεργιογόνων συστατικών, όπως αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων μας και δη, σε περίπτωση κατά την οποία, γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικοί σε κάποιο από τα συστατικά, τα οποία εκάστοτε επισημαίνονται ως αλλεργιογόνα.

Η Εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης υπέχει, για οποιαδήποτε ζημία, οικονομική ή άλλης φύσεως, την οποία τυχόν υποστεί κάποιος χρήστης, εξαιτίας οποιασδήποτε αλλεργικής αντίδρασης την οποία αυτός εμφανίσει, από γεύμα, το οποίο διατίθεται, μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Εάν έχετε αλλεργίες, παρακαλώ, όπως, πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, και ιδιαίτερα εφόσον για το σνακ, το οποίο επιθυμείτε να παραγγείλετε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπάρχει σχετική ένδειξη για αυτό, ως αλλεργιογόνου, επικοινωνήσετε προηγουμένως με την Εταιρεία μας, προκειμένου να λάβετε περαιτέρω διευκρινίσεις από τους αρμόδιους εκπροσώπους μας.

Εμφαινόμενες Πληροφορίες

Η Εταιρεία μας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προκειμένου άπασες οι πληροφορίες οι οποίες εμφαίνονται στον ιστότοπό μας (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά, αναφορικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες σε σχέση με αυτά υπηρεσίες) να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, προς το σκοπό διασφάλισης της βέλτιστης εμπειρίας περιήγησης για εσάς, αλλά και την βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών μας.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της καλής πίστης στις συναλλαγές, η Εταιρεία μας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε πληροφορία ή καταχώριση εντός του ιστοτόπου μας, η οποία, εξαιτίας παραδρομής, εμφαίνεται τυχόν ως ανακριβής, και σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, προς τη διόρθωση μιάς τέτοιας πιθανής ανακρίβειας.

Περιορισμός Ευθύνης

Με την είσοδο σας στον παρόντα Ιστότοπο, αποδέχεστε ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη. Τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος Ιστοτόπου δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η διαχειρίστρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκληθεί από την πλοήγηση στον παρόντα Ιστότοπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων κλπ. από τον παρόντα Ιστότοπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.

Ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της διαχειρίστριας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη. Η αλληλεπίδρασή σας με οποιοδήποτε τρόπο με άλλες ιστοσελίδες και υπηρεσίες Διαδικτύου είναι στην αποκλειστική και απόλυτη κρίση σας και γίνεται με δική σας ευθύνη και σε καμία περίπτωση με ευθύνη της διαχειρίστριας.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, εγγράφων, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, , ονόματος χώρου (domain name), λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησίας της διαχειρίστριας από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της διαχειρίστριας. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος Ιστοτόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της διαχειρίστριας ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά για προσωπική – ιδιωτική χρήση, χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, υπό την προϋπόθεση, ότι με την ενέργεια αυτή δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της διαχειρίστριας ή τρίτων.

Σύνδεσμοι (Links) από και προς άλλους Ιστοτόπους
Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός της ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής.

Η διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+). Η διαχειρίστρια δεν εγγυάται ούτε δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link).

Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Παραβίαση των Όρων Χρήσης

Απαγορεύεται η παραβίαση ή η προσπάθεια παραβίασης της ασφάλειας του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων μπορούμε να σταματήσουμε την παροχή πρόσβασης, ολικής ή μερικής, στον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού. Η παραβίαση του ως άνω αναφερόμενου κανόνα ασφαλείας δύναται να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική δίωξη. Η διαχειρίστρια θα συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και θα συμμορφωθεί με οιαδήποτε δικαστική εντολή για τον εντοπισμό του παραβάτη.

Κατανοείτε πλήρως και αποδέχεστε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσετε την διαχειρίστρια και κάθε συνεργάτη αυτής για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στην ίδια την διαχειρίστρια ή/και στους συνεργάτες της, εξαιτίας της παράνομης χρήσης του Ιστοτόπου.

Αναθεώρηση όρων χρήσης

Εταιρεία μας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αλλά και προς συμμόρφωση της με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, στον ιστότοπό της και στο ηλεκτρονικού της καταστήμα. Σε μία τέτοια περίπτωση τροποποίησης ή αναθεώρησης, οι επικαιροποιημένοι όροι χρήσης θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, προς ενημέρωσή σας και θα τίθενται σε ισχύ, άμεσα, άμα την ανάρτησή αυτών στην ιστοσελίδα μας, οπότε και η χρήση του ιστοτόπου μας, τεκμαίρεται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αναθεωρημένων όρων χρήσης από μέρους σας.

Επισημαίνεται ότι η χρήση της ιστοσελίδας μας και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υπόκειται αποκλειστικά στους όρους χρήσης, οι οποίοι εμφαίνονται εντός αυτής, κατά την ακριβή χρονική στιγμή, κατά την οποία κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, μέσω του ιστοτόπου μας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να τροποποιήσει, αναστείλει ή παύσει, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε προϊόν ή/και υπηρεσία, την οποία παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Επίλυση Διαφορών

Πάγια επιδίωξη μας είναι οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν ενδεχομένως από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Στη περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών που θα προκύψουν και δεν θα διευθετηθούν σε φιλικό επίπεδο, τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα επίλυσης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο αναφορικά με τους παραπάνω Όρους Χρήσης, καθώς και τις πρακτικές που ακολουθούμε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hello@sporomeals.com

Top